Teatr Narodowy – jakie są jego zadania

Najważniejszym teatrem w Polsce jest Teatr Narodowy. To bardzo stary teatr, jego początki sięgają osiemnastego wieku. To najstarszy istniejący do dziś teatr w Polsce. Zastał założony z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miał swoje wzloty i upadki, było to w dużej mierze spowodowane wydarzeniami historycznymi. Powstał w okresie zaborów. To jeden z trzech polskich teatrów, które noszą miano instytucji narodowej, co świadczy o jego charakterze. Jest to do dziś jeden z najważniejszych teatrów, premiery są bardzo prestiżowymi wydarzeniami. Wszystkie przedstawienia są bardzo popularne wśród uczestników życia kulturalnego. Teatr Narodowy jest to instytucji o niebagatelnym znaczeniu dla polskiej kultury. Nic więc dziwnego, że jest pod szczególną ochroną i opieką ministerstwa kultury. Teatr Narodowy otrzymuje dotacje na rozwój, doskonale sobie jednak radzi, gdyż jest bardzo popularny wśród warszawiaków i nie tylko. Wiele osób pokonuje wiele kilometrów, by wziąć udział w premierze czy też przedstawieniu teatralny, gdyż są to wydarzenia na skalę krajową.

Teatr Narodowy łączy więc w sobie zadania misyjne z komercyjnymi, jednocześnie zapewnia dostęp do wysokiej kultury, lecz też bawi i wzrusza. Dlatego Teatr Narodowy ma szczególne znaczenie i wymaga odpowiedniego podejścia ministerstwa kultury. Dzięki temu może się w odpowiedni sposób rozwijać. Status instytucji narodowej sprawia, że instytucja ta podlega bezpośredniemu nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego ma ona szczególna rangę i wielkie znaczenie w skali całego kraju. Teatr Narodowy jest też takim wyznacznikiem dla innych teatrów, gdyż ma on niebagatelne znaczenie pod względem artystycznym i kulturowym. Inne placówki biorą więc z niego przykład. Obecnie zaszczytna funkcje dyrektora artystycznego pełni znany aktor i reżyser, Jan Englert. Początki działania instytucji, jaka jest Teatr Narodowy z kolei wiążą się nierozerwalnie z inna wybitną postacią, osobą mającą wielkie zasługi jeśli chodzi o życie kulturalne i rozwój teatrów w Polsce, czyli z Wojciechem Bogusławskim. W czasie drugiej wojny światowej Teatr Narodowy uległ zniszczeniu, jak wiele innych budynków w Warszawie. Potem nastąpiła jego odbudowa, zachowująca poprzedni charakter.

Teatr Narodowy miał zawsze wielkie znaczenie dla życia kulturalnego w Polsce, reagował też na bieżące wydarzenia polityczne. Przedstawienie Dziadów, w reżyserii Kazimierza Dejmka, które stały się inspiracją do wybuchu wydarzeń marcowych bardzo ważnym wydarzeniem politycznym i dowodem na to, że Teatr Narodowy brał czynny udział w zwalczaniu ówczesnej władzy. Dlatego jego rola była nie tylko czysto kulturalna i artystyczna, maił on też znaczenie polityczne. Jego dyrektorami było wielu wybitych reżyserów i aktorów. Między innymi Adam Hanuszkiewicz, Jan Englert, Kazimierz Dejmek, Erwin Axer, Wiliam Horzyca. Każdy z nich przyczynił się do rozwoju tej placówki, wsławił się czymś, dbał o rozwój i nadał specyficzny charakter, gdyż były to wybitne jednostki.