Muzyka gospel – krótka charakterystyka

choir-309051_1280Muzyka gospell to rodzaj muzyki chrześcijańskiej, która towarzyszy najczęściej obrzędom liturgicznym, sprawowanym podczas nabożeństw. Jest charakterystycznym elementem kultury Afroamerykanów, wywodzi się bowiem z pieśni śpiewanych przez czarnoskórych niewolników, sprowadzanych do Nowego Świata i zmuszanych do niewolniczej pracy na rzecz białych osadników. Jej nazwa to prawdopodobnie pochodna słów God Spell, co można tłumaczyć jako Słowo Boże, a nawet odnosić do samej Ewangelii, jako obietnicy zbawienia dzięki wierze w Chrystusa.

Nadzieja zaklęta w wierze

Rytmiczny, oparty na konwencji zawołań i odpowiedzi śpiew, pełnił wśród zniewolonej ludności rolę zaszyfrowanego sposobu komunikacji i wyrażania nadziei na odmianę losu. Podstawą do żywienia takich oczekiwań była wiara w chrześcijańskiego Boga, którą czarnoskórzy przejęli od swoich panów. Wykonywane pieśni opierały się na wykorzystaniu tekstów biblijnych, zwiastujących dobroć Stwórcy i nagrodę wiecznej szczęśliwości. To swoiste połączenie pierwotnych tradycji odnoszących się do sposobu wyrażania się poprzez śpiew, jakie przechowywała kultura czarnoskórej ludności oraz chrześcijańskiego przesłania. Początki muzyki gospell to połączenie chóralnego śpiewu i dźwięku rozmaitych, nieskomplikowanych instrumentów. Z czasem, gdy religijne obrzędy odprawiane przez Afroamerykanów upodobniły się do tych, jakie kultywowali biali mieszkańcy kontynentu, charakterystycznym wsparciem dla śpiewających stały się organy Hammonda, dzisiaj powszechnie kojarzone z tym właśnie rodzajem muzyki. Choć współcześnie posługujący się muzyką gospell ludzie nie mają tych samych motywacji, co jej twórcy i pierwsi użytkownicy, nie straciła ona na wartości i pozostaje aktualna w odniesieniu do wszystkich ludzi.

Śpiew prawdziwie radosny

Muzykę gospell prawdziwie wprowadza w życie wezwanie zawarte na kartach Biblii, skierowane do wszystkich ludzi – wezwanie do radowania się z Dobrej Nowiny, którą Bóg objawia każdego dnia, obdarzając wszystkich ludzi swoimi łaskami. Ten rodzaj śpiewu to spontaniczny szczery wyraz wiary, w którym pobrzmiewa czysta radość życia i korzystania z pociechy zawartej w Bożym Słowie. Dla wielu konserwatywnych chrześcijan, muzyka religijna naznaczona tak wielką spontanicznością, może wydawać się chaotycznie hałaśliwa, jednak świadczy to jedynie o odmienności kultury, z jakiej ten rodzaj muzyki się wywodzi. Współcześnie zespoły śpiewające pieśni religijne w duchu muzyki gospell są popularne także wśród Europejczyków, a grupy artystów zrzeszających miłośników tego stylu koncertują w kościołach i podczas okolicznościowych uroczystości. Popularyzowanie muzyki gospell także w kościołach katolickich można uznać za pewien przejaw działań ekumenicznych, łączenia się wyznawców tego samego Boga, poprzez poznawanie różnych sposobów jego uwielbiania.

Choć podłoże dla muzyki gospell jest czysto religijne, pod koniec XX wieku wkroczyła ona także do muzyki popularnej. Również obecnie można spotkać się z utworami, które wykorzystują chórki śpiewające w tym właśnie stylu.

Dodaj komentarz